รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3339
อยู่ในสถานะ : พร้อมให้บริการ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name วิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ  
หน่วยงาน / Faculty บัณฑิตวิทยาลัย  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email wilawan.w@ku.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0895395491  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-07  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Illustrator  
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.  
ผู้แต่ง / Author เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ  
ISBN 9786160831470  
สถานที่ในการจัดหา ซีเอ็ด  
ราคา / Price 230 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number T385 .ฉ573  
     
is loading comments...