รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3341
อยู่ในสถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name วิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ  
หน่วยงาน / Faculty บัณฑิตวิทยาลัย  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email wilawan.w@ku.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0895395491  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-07  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title มีของดีต้องให้คนอื่นขโมย : Show Your Work!  
สำนักพิมพ์ วีเลิร์น, สนพ.  
ผู้แต่ง / Author Austin Kleon  
ISBN 9786162871023  
สถานที่ในการจัดหา ซีเอ็ด  
ราคา / Price 180 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...