รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3345
อยู่ในสถานะ : พร้อมให้บริการ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name สามฟ้า เขมะวิชานุรัตน์  
หน่วยงาน / Faculty เศรษฐศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email b5710701092@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-11  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type โสตทัศนวัสดุ  
ชื่อรายการ / Title Black Panther  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author Marvel Studios  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number DVD 03858  
     
is loading comments...