รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3347
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ศศินา ตรีภพ  
หน่วยงาน / Faculty บัณฑิตวิทยาลัย  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email sasina.tri@ku.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0948480437  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-14  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type โสตทัศนวัสดุ  
ชื่อรายการ / Title Turn it in เป็นโปรแกรม  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author ไม่ทราบค่ะ  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number รอพิจารณา  
     
is loading comments...