รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3351
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ  
หน่วยงาน / Faculty คณะสังคมศาสตร์  
ภาควิชา / Department ภาควิชานิติศาสตร์  
อีเมล / Email fsocsbi@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 025613480  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-20  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียง มาตราว่าด้วยหนี้ บรรพ 2 มาตรา 194-353  
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์วิญญูชน  
ผู้แต่ง / Author พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล) ยล ธีรกุล  
ISBN 978-974-466-560-0  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...