รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3353
อยู่ในสถานะ : พร้อมให้บริการ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ณัฐชยา ทินกูล  
หน่วยงาน / Faculty บริหารธุรกิจ  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0853462391  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-25  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค เล่ม 2  
สำนักพิมพ์ บจก.เพ็ญวัฒนา  
ผู้แต่ง / Author คัง หยู้ฮวา  
ISBN 9786169285915  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number PL1121.T35 .ค112  
     
is loading comments...