รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3355
อยู่ในสถานะ : อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์  
หน่วยงาน / Faculty วิทยาศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email b5710402184@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel  
วันที่เสนอ / Date 2018-06-29  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author พระมหามินท์ ธีริสฺสโร  
ISBN 9786164237117  
สถานที่ในการจัดหา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...