รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3372
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์  
หน่วยงาน / Faculty วิทยาศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email b5710402184@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0880456524  
วันที่เสนอ / Date 2018-07-12  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง 2  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price 52.00 บาท บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...