รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3379
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name สรินนา สังข์พยุง  
หน่วยงาน / Faculty สังคมศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0850609624  
วันที่เสนอ / Date 2018-07-23  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title อะไรกันละหว่า? เสี้ยวชีวิตที่ยังเป็นปริศนา ของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ  
ผู้แต่ง / Author ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price 99 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...