รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3382
อยู่ในสถานะ : พร้อมให้บริการ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ยุทธศิลป์ อร่ามศรี  
หน่วยงาน / Faculty บัณฑิตวิทยาลัย  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email g5715100127@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0875169532  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-03  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title ว่าด้วยทรราชย์ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author TIMOTHY SNYDER (เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และคณะ ผู้แปล)  
ISBN 9786168051085  
สถานที่ในการจัดหา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ราคา / Price 150 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number JC495 .ส15  
     
is loading comments...