รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3385
อยู่ในสถานะ : อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ปฏิพล ยอดสุรางค์  
หน่วยงาน / Faculty คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email patiphol.y@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0866189954  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-08  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สำนักพิมพ์ ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผู้แต่ง / Author วิริยะ สว่างโชติ  
ISBN 9786164687660  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...