รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3394
อยู่ในสถานะ : ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name กรณิศ พัฒนานุพงษ์  
หน่วยงาน / Faculty เศรษฐศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email b5610703221@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0814824883  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-11  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title มังกรเริงจันทร์  
สำนักพิมพ์ ดวงตะวัน  
ผู้แต่ง / Author ดวงตะวัน  
ISBN 9786163660510  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price 370 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number นว .ด17มก  
     
is loading comments...