รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3398
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ติยากร ฉัตรนภารัตน์  
หน่วยงาน / Faculty คณะเกษตร  
ภาควิชา / Department ภาควิชาโรคพืช  
อีเมล / Email fagrtkc@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0996519248  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-14  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Detection of Plant-Pathogenic Bacteria in Seed and Other Planting Material, Second Edition  
สำนักพิมพ์ American Phytopathological Society Press  
ผู้แต่ง / Author M’Barek Fatmi, Ron R. Walcott, and Norman W. Schaad  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...