รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3402
อยู่ในสถานะ : ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name นิดา ประพฤติธรรม  
หน่วยงาน / Faculty สำนักงานอธิการบดี  
ภาควิชา / Department สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
อีเมล / Email psdndp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 029407199  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-14  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title china 5.0  
สำนักพิมพ์ bookscape  
ผู้แต่ง / Author อาร์ม ตั้งนิรันดร  
ISBN 9786169306856  
สถานที่ในการจัดหา se-ed  
ราคา / Price 193.5 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number HC427.95 .อ27  
     
is loading comments...