รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3403
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name นิดา ประพฤติธรรม  
หน่วยงาน / Faculty สำนักงานอธิการบดี  
ภาควิชา / Department สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
อีเมล / Email psdndp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 029407199  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-14  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title global change 4  
สำนักพิมพ์ bookscape  
ผู้แต่ง / Author วราภรณ์ สามโกเศศ  
ISBN 9786169306825  
สถานที่ในการจัดหา se-ed  
ราคา / Price 175.5 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...