รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3404
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name มัชฌิมา คำลอย  
หน่วยงาน / Faculty บัณฑิตวิทยาลัย  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email g5714100239@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0827955689  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-15  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1-4  
สำนักพิมพ์ แจ่มใส  
ผู้แต่ง / Author เอ๋อเหมย  
ISBN  
สถานที่ในการจัดหา http://jamshop.jamsai.com/product/cat/25?cat_all=25  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...