รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3407
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name วันดี พินิจวรสิน  
หน่วยงาน / Faculty คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ภาควิชา / Department ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
อีเมล / Email archwdp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 029428960-3  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-16  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title World Heritage, Urban Design and Tourism: Three Cities in the Middle East  
สำนักพิมพ์ Routledge  
ผู้แต่ง / Author Luna Khirfan  
ISBN 9780815399643  
สถานที่ในการจัดหา https://www.routledge.com/World-Heritage-Urban-Design-and-Tourism-Three-Cities-in-the-Middle-East/Khirfan/p/book/9781315546308  
ราคา / Price 29.99 GBP บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...