รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3408
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name สุดสาย ตรีวานิช  
หน่วยงาน / Faculty คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ภาควิชา / Department ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
อีเมล / Email fagisstn@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0818995885  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-17  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Developing and Maintaining a Positive Food Safety Culture  
สำนักพิมพ์ Highfield Products Ltd  
ผู้แต่ง / Author Professor Chris Griffith  
ISBN 978-1-909749-48-1  
สถานที่ในการจัดหา https://www.highfieldproducts.com/products/item/315/food-safety-culture-book/  
ราคา / Price 13.50 GBP บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...