รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3410
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name มาลินี ประพิณวงศ์  
หน่วยงาน / Faculty คณะศึกษาศาสตร์  
ภาควิชา / Department ภาควิชาการศึกษา  
อีเมล / Email fedumnp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0897605323  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-18  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title On Critical Pedagogy  
สำนักพิมพ์ Continuum Publishing Corporation  
ผู้แต่ง / Author Henry A. Giroux  
ISBN 1441116222  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...