รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3411
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name มาลินี ประพิณวงศ์  
หน่วยงาน / Faculty คณะศึกษาศาสตร์  
ภาควิชา / Department ภาควิชาการศึกษา  
อีเมล / Email fedumnp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0897605323  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-18  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Pedagogy of the Oppressed  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author Paulo Freire  
ISBN 0241301114  
สถานที่ในการจัดหา Book Depository  
ราคา / Price ฿311.42 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...