รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3424
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ดวงเดือน ตันติเวชกุล  
หน่วยงาน / Faculty สำนักงานอธิการบดี  
ภาควิชา / Department สำนักงานกฎหมาย  
อีเมล / Email psddut@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0869749367  
วันที่เสนอ / Date 2018-08-31  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title ปลาวาฬไม่ไปทำงาน  
สำนักพิมพ์ สุนทรภู่ พับลิชชิ่ง  
ผู้แต่ง / Author ปลาวาฬไม่ไปทำงาน  
ISBN 9786169247326  
สถานที่ในการจัดหา นายอินทร์  
ราคา / Price 297.50 บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...