รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3428
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name สุดสาย ตรีวานิช  
หน่วยงาน / Faculty คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ภาควิชา / Department ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
อีเมล / Email fagisstn@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel  
วันที่เสนอ / Date 2018-09-05  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Cleaning and disinfection of food factories: a practical guide  
สำนักพิมพ์ Campden BRI  
ผู้แต่ง / Author Dr Karen Middleton  
ISBN 978 0 907503 45 3  
สถานที่ในการจัดหา https://www.campdenbri.co.uk/publications/pubDetails.php?pubsID=66  
ราคา / Price 90 GBP บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...