รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3430
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name ปฏิพล ยอดสุรางค์  
หน่วยงาน / Faculty คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ภาควิชา / Department  
อีเมล / Email patiphol.y@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 0866189954  
วันที่เสนอ / Date 2018-09-14  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Buddhist Architecture  
สำนักพิมพ์ Grafikol  
ผู้แต่ง / Author Huu Phuoc Le  
ISBN 0984404309  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...