รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3433
อยู่ในสถานะ : รอพิจารณา

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name พรนภา ตั้งนิติพงศ์  
หน่วยงาน / Faculty สำนักหอสมุด  
ภาควิชา / Department ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
อีเมล / Email libpnp@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 118  
วันที่เสนอ / Date 2018-09-26  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาไทย  
ชื่อรายการ / Title กลยุทธ์การทำงานท่ามกลางหมู่ผีดิบ  
สำนักพิมพ์  
ผู้แต่ง / Author Rebecca Clare  
ISBN 9789742283766  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number -  
     
is loading comments...