รายละเอียดการเสนอรายการที่ 3436
อยู่ในสถานะ : ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว

 
รายละเอียดผู้เสนอการเสนอ    
ชื่อผู้เสนอ / Name กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ  
หน่วยงาน / Faculty คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ภาควิชา / Department ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
อีเมล / Email fagikrl@ku.ac.th  
เบอร์ติดต่อ / Tel 025625035  
วันที่เสนอ / Date 2018-09-27  
     
รายละเอียดการเสนอ
ประเภทการเสนอ / Type หนังสือภาษาต่างประเทศ  
ชื่อรายการ / Title Novel Proteins for Food, Pharmaceuticals and Agriculture: Sources, Applications and Advances  
สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons  
ผู้แต่ง / Author Maria Hayes  
ISBN 111938530X, 9781119385301  
สถานที่ในการจัดหา  
ราคา / Price บาท  
เสนอให้ที่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  
เลขเรียกหนังสือ / Call Number e-book  
     
is loading comments...