ห้องสมุดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ห้องสมุด | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบยืม-คืน

ห้องสมุดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
 
             ห้องสมุดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2510 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง 
 
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 30320

เวลาปิด-เปิดห้องสมุด
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้ดูแลห้องสมุด
นายสรรเสริญ จำปาทอง หัวหน้าห้องสมุด
นายนพพงษ์ จุลจอหอ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

เบอร์โทรศัพท์
(044) 361770-4 แฟกส์ 044-361108
 
ระเบียบยืม-คืน
ชนิดของสิ่งพิมพ์ ประเภทผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม ระยะเวลา ค่าปรับ/วัน
หนังสือทั่วไป
อาจารย์ข้าราชการ
3 เล่ม
7 วัน
5 บาท
เจ้าหน้าที่นิสิต
นักศึกษา
วารสารเล่มปลีก
อาจารย์ข้าราชการ
3 เล่ม
7 วัน
5 บาท
เจ้าหน้าที่นิสิต
นักศึกษา

ห้องสมุด | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบยืม-คืน