ผู้ถาม
ลิขิต กัญทาทอง
อีเมล์ (ผู้ถาม)
likhit.lkns@gmail.com
วันที่ถาม
2012-06-22
     
     
หัวข้อ
บริจาคหนังสือ
คำถาม
ผมมีหนังสือจำนวนหนึ่งต้องการบริจาคครับ ไม่ทราบว่าทางสำนักหอสมุดรับบริจาคหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ
กาญจนา
วันที่ตอบ
2012-06-27 09:32:19
คำตอบ
ขอบคุณค่ะ สำหรับการแบ่งปัน สำนักหอสมุดยินดีรับบริจาคค่ะ และบรรณารักษ์จะพิจารณานำมาให้บริการตามความเหมาะสม หากบางเล่มอาจเป็นประโยชน์กับห้องสมุดตามโรงเรียนมากกว่า สำนักฯนำเข้าโครงการห้องสมุดชุมชน ของสำนักฯ ค่ะ สามารถมาหย่อนลงตู้รับบริจาคด้านหน้าห้องสมุด หรือติดต่อบริจาคกับเจ้าหน้าที่ที่ชั้น 1 ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ หรือส่งมาทางไปรษณีย์ หากมีที่อยู่แนบมาด้วย สำนักฯ จะได้ส่งหนังสือตอบรับและขอบคุณไปให้ค่ะ