ผู้ถาม
รัชนี
อีเมล์ (ผู้ถาม)
agrrat@ku.ac.th
วันที่ถาม
2012-06-28
     
     
หัวข้อ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
คำถาม
ขอเสนอให้นำวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ที่ รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย ภาควิชาโรคพืช บางเขนเป็นบรรณาธิการ มารวมไว้ในส่วนของวารสารที่ download ฟรี ด้วยค่ะ เนื่องจากมีผลงานวิจัยของอาจารย์ในเกษตรจำนวนมาก แต่หาที่ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ
ผู้ตอบ
วราภรณ์ แดงช่วง
วันที่ตอบ
2012-06-29 09:34:53
คำตอบ
การให้บริการวารสารของสำนักหอสมุด มีหลายๆรายการ ที่มีการเผยแพร่ในรูป Online ควบคู่ไปกับการให้บริการวารสารฉบับพิมพ์ แต่การเผยแพร่ในรูปของ Online ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูล หรือเป็นเพราะสำนักพิมพ์จัดทำ Online และเผยแพร่ได้ สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ที่ผู้ใช้เสนอนั้นจัดทำในรูปฉบับพิมพ์เท่านั้นโดยมีค่าบอกรับสมาชิก ไม่ได้จัดทำในรูป Online ดังนั้นวารสารรายการนี้จึงไม่มีข้อมูลสำหรับ Download มีเพียงฉบับพิมพ์ให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการค่ะ และสำนักหอสมุดคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์โดยจะไม่ Scan วารสารเพื่อจัดทำเป็นวารสาร Online ขึ้นเองค่ะ