ผู้ถาม
วุฒิพงษ์ แปงใจ
อีเมล์ (ผู้ถาม)
pangjai@gmail.com
วันที่ถาม
2012-08-27
     
     
หัวข้อ
การใช้พื่นที่บริการชั้น 5
คำถาม
ในการเลือกที่นั่ง zone K พนักงานจะถามทุกครั้ง ว่าต้องการหมายเลขที่นั่งอะไร ทั้งๆที่ แผนที่เลขที่นั่งไม่ตรงกับความจริง โดยเฉพาะพนักงานผู้ชายคนหนึ่ง ตอบอย่างชัดเจน ว่าต้องเลือกที่นั่ง และต้องนั่งให้ตรงหมายเลข ด้วยกริยาที่ไม่เหมาะต่อการเป็นผู้ทำงานบริการ เคยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปหลายรอบแล้ว ว่าตัวเลขไม่ตรง และในครั้งนี้เขาเองก็รู้ว่าตัวเลขที่ไม่ไม่ตรงกัยในแผนที่ที่นั่ง แต่พวกเขาไม่เคยมีการปรับปรุง แผนที่ รวมทั้งหมายเลขที่โต๊ะเองก็ไม่จัดเรียงตามหมายเลข พนักงานผู้ชาย พยามยามตอบว่า เป็นพื่นที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกันเลย และแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น เพียงแต่ทำงานไปเรื่อยๆ ผมมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้ และข้อแนะนำดังต่อไปนี้ 1. หากแผนที่ กับ ที่นั่งไม่ตรงกับความจริง เขาควรหยิบบัตรที่นั่ง ให้ผมโดยไม่ต้องถามผมใช่หรือไม่ เพราะผมต้องการความรวดเร็ว 2. ขอแนะนำให้ พนักงานผู้ชายคนนั้นได้รับการอบรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ขอความกรุณาแจ้งคำตอบทาง อีเมล์ ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ
นภาลัย ทองปัน
วันที่ตอบ
2012-08-29 17:03:55
คำตอบ
เรียน วุฒิพงษ์ แปงใจ ที่นับถือ ต้องขอขอบคุณคุณวุฒิพงษ์ ที่กรุณาแจ้งความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่่งสำนักหอสมุดจะได้เร่งดำเนินการปรับให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โดยจะกำชับให้แม่บ้านที่ดูแลพื้นที่จัดที่นั่งให้ตรงตามผังที่กำหนด ขอแสดงความนับถือ