ผู้ถาม
ฐิติรัตน์
อีเมล์ (ผู้ถาม)
kiticha11@hotmail.com
วันที่ถาม
2012-09-27
     
     
หัวข้อ
ขอรหัส sciencedirect
คำถาม
ขอรหัส sciencedirect ในกรณเป็นนิสิต ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ผู้ตอบ
สารภี
วันที่ตอบ
2012-09-27 17:52:42
คำตอบ
แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรหัสนิสิต ส่งมาที่ lib_services@ku.ac.th ทางห้องสมุดจะแจ้งข้อมูลกลับทาง e-mail ค่ะ