ผู้ถาม
pumipat
อีเมล์ (ผู้ถาม)
pumipat_sut@hotmail.com
วันที่ถาม
2012-09-28
     
     
หัวข้อ
ถามชื่อ journal
คำถาม
ไม่ทราบว่าทางห้องสมุดมีรับ journal ชื่อ European Journal of Psychological Assessment เข้ามาไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ
สารภี
วันที่ตอบ
2012-09-28 11:12:29
คำตอบ
ห้องสมุดยังไม่ได้บอกรับวารสารชื่อนี้ค่ะ หากคุณ Pumipat เป็นนิสิต หรือ บุคลากร มก. รบกวนเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร/หนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหามาให้บริการ ที่เว็บนี้ http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php หรือจะติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายที่ดูแลเรื่องการบอกรับวารสารต่างๆโดยตรงได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 112 ค่ะ