ผู้ถาม
นิสิต
อีเมล์ (ผู้ถาม)
-
วันที่ถาม
2012-10-12
     
     
หัวข้อ
การจัดเรียงหนังสือ
คำถาม
ใน Eco library กรณีแรกพบว่าหนังสือนิยาย เรื่องเดียวกันที่มีซ้ำหลายเล่มอยู่คนละที่และคนละรหัส มีหลายเรื่องมากเลยค่ะ ทำไมถึงไม่ให้เป็นรหัสเดียวกันวางด้วยกันคะ รวมทั้งกรณีที่สอง หนังสือที่เป็นภาคต่อก็วางแยกคนละที่สำหรับหลายๆเรื่อง น่าจะมีการจัดเรียงไว้ด้วยกันนะคะ
ผู้ตอบ
นภาลัย ทองปัน
วันที่ตอบ
2012-10-15 12:26:06
คำตอบ
ขอขอบคุณท่านที่ได้แจ้งปัญหามาค่ะ ทั้งนี้ สำนักหอสมุดจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะ เพราะสำนักฯ เพิ่งพบปัญหานี้ สำหรับสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการให้เลขหมู่อีกระบบหนึ่งคือ ตามลำดับที่ของหนังสือ ซึ่งหนังสือใหม่ ชุดนี้เป็นหนังสือบริจาคที่มีปริมาณมาก สำนักหอสมุดจึงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ขึ้นชั้นให้บริการเร็วขึ้นค่ะ