ผู้ถาม
ปริญญา หงษ์ทอง
อีเมล์ (ผู้ถาม)
DIMOND2523@HOTMAIL.com
วันที่ถาม
2012-11-18
     
     
หัวข้อ
การทำสำเนาวิทยานิพนธ์ระหว่างห้องสมุด
คำถาม
สอบถามเรื่องการขอทำสำเนาวิทยานิพนธ์ระหว่างห้องสมุดครับ จะต้องทำหนังสือถึงผู้อำนวยการหอสมุดหรือไม่ครับหรือว่าจะต้องติดต่อใคร ราคาแผ่นละเท่าไหร่ครับ
ผู้ตอบ
สารภี
วันที่ตอบ
2013-08-01 13:27:38
คำตอบ
การขอสำเนาเอกสารสามารถติดต่อที่บรรณารักษ์งานบริการถ่ายเอกสารและยืมระหว่่างห้องสมุดได้โดยตรง ดังรายละเอียดและอัตราค่าบริการตาม Link นี้ค่ะ http://www.lib.ku.ac.th/index.php/th/service-m/service-formal/2012-02-09-03-13-18