ผู้ถาม
พิมพ์ชนก จิโรจน์กุล
อีเมล์ (ผู้ถาม)
mint-pj@hotmail.com
วันที่ถาม
2013-03-27
     
     
หัวข้อ
อยากบริจาคหนังสือ
คำถาม
ไม่ทรับว่าทางสำนักหอสมุดรับบริจาคหนังสือ text MBA บ้างหรือไม่คะ
ผู้ตอบ
นภาลัย ทองปัน
วันที่ตอบ
2013-03-28 19:17:10
คำตอบ
สำนักหอสมุดยินดีรับหนังสือบริจาคทุกสาขาวิชาค่ะ โดยสำนักฯได้เตรียมกล่องรับหนังสือบริจาคที่หน้าอาคารเทพรัตน์ฯ จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มาณโอกาสนี้ค่ะ