ผู้ถาม
สุธิกานต์
อีเมล์ (ผู้ถาม)
kelpie_kwang@hotmail.com
วันที่ถาม
2013-06-17
     
     
หัวข้อ
การล็อคอินฐานข้อมูล
คำถาม
อยากทราบว่าหากต้องการ log in ฐานข้อมูล sciencedirect นอกพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไรคะ เพราะต้องการหาเปเปอร์ที่หอนอกม.อะค่ะ นอกจากต่อ vpn แล้วทางสำนักหอสมุดมีการแจกusername กับ passwordให้นิสิตได้ใช้บ้างมั้ยคะ คือเคยได้รับusername กับ passwordมาใช้ตอนปี4อะค่ะ แต่ตอนนี้ปี6แล้วมันหมดอายุไปแล้วอะค่ะ อยากทราบว่ามีการทำให้อีกมั้ยอะค่ะ จะได้สะดวกต่อการหาข้อมูลนอกมหา'ลัยค่อ ขอบคุณค่ะ ^__^
ผู้ตอบ
สารภี
วันที่ตอบ
2013-06-17 22:19:01
คำตอบ
รหัสผ่านสำหรับการใช้ฐานข้อมูล Science Direct นอก มก. นั้นปกติจะออกให้ปีต่อปีตามรอบการบอกรับฐานข้อมูลคือห้องสมุดต้องต่ออายุการบอกรับทุกปี ในอีเมล์ที่แจ้งรหัสผ่านจะแจ้งวันหมดอายุไปด้วยแล้ว ในกรณีของคุณสุธิกานต์ถ้าเคยของตั้งแต่เรียนปี 4 รหัสที่เคยได้ก็ต้องหมดอายุแล้วอย่างแน่นอน คุณสุธิกานต์สามารถติดต่อที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรหัสผ่านใหม่ หรือ e-mail มาที่ libsps@ku.ac.th โดยขอทราบข้อมูลดังนี้ :- 1) ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 2) รหัสนิสิต 3) คณะที่สังกัด ห้องสมุดจะได้ดำเนินการให้ค่ะ