ผู้ถาม
ภรณี
อีเมล์ (ผู้ถาม)
paulalovethailand@gmail.com
วันที่ถาม
2013-07-04
     
     
หัวข้อ
ต้องการบริจาคหนังสือ
คำถาม
ต้องการบริจาคหนงสือ textbook ด้านManagement Economyy
ผู้ตอบ
กาญจนา
วันที่ตอบ
2013-07-08 09:05:54
คำตอบ
ขอบคุณค่ะ สำนักฯ ยินดีรับบริจาคค่ะ และจะพิจารณานำหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการต่อไป สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ หรือนำมามอบด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด ติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการฯ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โทร 02 942 8614 ค่ะ