ผู้ถาม
กนกวรรณ
อีเมล์ (ผู้ถาม)
wan.wa-wa@hotmail.com
วันที่ถาม
2013-08-07
     
     
หัวข้อ
การยืมหนังสือ
คำถาม
ไม่ทราบว่าทางหอสมุดมีการจำกัดจำนวนครั้งในการยืมหนังสือเล่มเดิมไหมคะ?
ผู้ตอบ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
วันที่ตอบ
2014-02-27 12:52:24
คำตอบ
เรียน คุณกนกรรณ ที่นับถือ ต้องขออภัยนะคะที่ตอบล่าช้ามากเนื่องจากระบบแจ้งขัดข้อง ทำให้ไม่ได้รับทราบปัญหาค่ะ ปกติผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไปแล้ว จะสามารถยืมต่อได้อีกเพียง 1 ครั้งค่ะ แต่ยกเว้นกรณีที่มีผู้จองคนอื่นที่ต้องการใช้หนังสือเล่มดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถยืมต่อได้อีกค่ะ