ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บอกรับ-ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฐาน รายละเอียดดังแนบ

0607DATABASE-PLAN.pdf 19/04/2018 30/09/2018
 
55 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Print จำนวน 45รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจ สามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักหอสมุดและจัดส่งเป็นไฟล์PDF แนบผ่านระบบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถจัดส่งหนังสือได้ภายใน 90 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

BookEngQ3.pdf 17/04/2018 01/05/2018
 
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ SciFinder ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ SciFinder ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scifinder-Win.pdf 28/02/2018 30/09/2018
 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ KNOVEL ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ KNOVEL ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

KNOVEL-Win.pdf 28/02/2018 30/09/2018
 
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Testing and Education Reference Center ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Testing and Education Reference Center

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TERC-Win.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Lingo ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Lingo ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Lingo-win.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
38 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังแนบ

Q2Plan.pdf 02/03/2018 30/09/2018
 
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Plan-Q2.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Q1-Win.pdf 26/02/2018 30/09/2018
 
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

CAB eBook Archive-Win.pdf 13/02/2018 30/09/2018
 
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

EBS-Win.pdf 13/02/2018 30/09/2018
 
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วารสารภาษาต่างประเทศ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บอกรับ-ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561

0608Journal 2018-Plan.pdf 19/02/2018 30/09/2018
 
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

DATABASE_Q2(1).pdf 02/02/2018 30/09/2018
 
29 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูล Taylor&Francis รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166150620135.pdf 21/01/2018 30/09/2018
 
28 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูล AIP, ASCE, ASME และ Wiley รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166154030136.pdf 21/01/2018 30/09/2018
 
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Frontlist 2014 - Present ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  CAB eBook Frontlist 2014 - Present 

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABIFrontlist-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NewsCenter-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

iQ-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABICompedia-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PressReader.pdf 16/01/2018 30/09/2018
 
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 DATABASE Plan Q1.pdf 14/12/2017 30/09/2018
 
KUKIB : OPL
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บอกรับ-ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฐาน รายละเอียดดังแนบ

0607DATABASE-PLAN.pdf 19/04/2018 30/09/2018
 
55 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Print จำนวน 45รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจ สามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักหอสมุดและจัดส่งเป็นไฟล์PDF แนบผ่านระบบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถจัดส่งหนังสือได้ภายใน 90 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

BookEngQ3.pdf 17/04/2018 01/05/2018
 
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ SciFinder ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ SciFinder ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scifinder-Win.pdf 28/02/2018 30/09/2018
 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ KNOVEL ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ KNOVEL ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

KNOVEL-Win.pdf 28/02/2018 30/09/2018
 
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Testing and Education Reference Center ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Testing and Education Reference Center

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TERC-Win.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Lingo ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Lingo ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Lingo-win.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
38 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังแนบ

Q2Plan.pdf 02/03/2018 30/09/2018
 
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Plan-Q2.pdf 23/02/2018 30/09/2018
 
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Q1-Win.pdf 26/02/2018 30/09/2018
 
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

CAB eBook Archive-Win.pdf 13/02/2018 30/09/2018
 
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

EBS-Win.pdf 13/02/2018 30/09/2018
 
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วารสารภาษาต่างประเทศ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บอกรับ-ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561

0608Journal 2018-Plan.pdf 19/02/2018 30/09/2018
 
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

DATABASE_Q2(1).pdf 02/02/2018 30/09/2018
 
29 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูล Taylor&Francis รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166150620135.pdf 21/01/2018 30/09/2018
 
28 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูล AIP, ASCE, ASME และ Wiley รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166154030136.pdf 21/01/2018 30/09/2018
 
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Frontlist 2014 - Present ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  CAB eBook Frontlist 2014 - Present 

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABIFrontlist-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NewsCenter-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

iQ-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABICompedia-Win.pdf 29/01/2018 30/09/2018
 
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PressReader.pdf 16/01/2018 30/09/2018
 
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 DATABASE Plan Q1.pdf 14/12/2017 30/09/2018