1.ลงทะเบียนปฐมนิเทศ
-------------------------------------------------------------
3.แก้ไขวันเวลาลงทะเบียนปฐมนิเทศ