อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสถิติ โปรแกรม R สำหรับนักวิจัย (R for Researchers Workshop)

อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสถิติ โปรแกรม R สำหรับนักวิจัย (R for Researchers Workshop) วิทยากรโดย ผศ.ดร.วินัย  โพธิ์สุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานผู้ช่วยสอนเหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจการใช้โปรแกรม R แต่ยังไม่มีพื้นฐาน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

          ข้อดีของโปรแกรม R

  • ใช้งานง่าย ใช้เวลาทำความเข้าใจไม่นานก็สามารถปฏิบัติได้
  • ฟรี เพราะเป็น Open Source Softwareที่ไม่ต้องจ่ายค่า license
  • น่าเชื่อถือ เพราะในปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้ง หลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา R
  • ยืดหยุ่น เพราะใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Window PC, Mac และ Linux

กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทร. 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.