นิทรรศการ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

นิทรรศการ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

            ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด