KulibTalk ตอน โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน

 

 

KulibTalk ตอน โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงาน : โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน (Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation )
ผลงานรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน Silver Medal Award ในชื่อผลงาน “โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน” Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation สาขา Building/Architecture/Civil Engineering/Construction/Materials/Woodwork จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ประกวด 46th International Exhibition of Inventions Geneva) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
“46th International Exhibition of Inventions Geneva” เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 ติดต่อกัน มีผลงานเข้าร่วมแสดงมากกว่า 1,000 ผลงาน ใน 22 สาขา จาก 40 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดย The Swiss Federal Government, The State and City of Gen of Geneva, และ The World Intellectual Property Organization (WIPO)
โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีภายในอาคาร ใช้สำหรับติดตั้งบนหลังคาอาคารเพื่อรับแสงธรรมชาติแบบทางอ้อมและมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ด้วยรูปทรงที่เกิดจากการคำนวณทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ จึงสามารถป้องกันแสงแดดได้ตลอดปี (100%) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อการปรับมุม และมีมุมมองที่ผู้ใช้อาคารจะสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ ช่วยแก้ปัญหาด้านแสงจ้าบาดตา ความร้อน และรังสียูวีที่มากับแสงแดด ช่วยเพิ่มแสงสว่างภายในอาคารที่นุ่มนวลตา ส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

ผลงานใน OPAC Catalog
คำค้น “โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
1 นวัตกรรมสีเขียวที่เหมาะสมเพื่อสถาปัตยกรรมยั่งยืน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 1. การพัฒนาผนังคอนกรีตบล็อกเพื่อการระบายอากาศแบบปล่อง
 2. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อการลดความร้อนและความชื้นสำหรับอาคารในประเทศไทย
 3. การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยลูกตาล
 4. การพัฒนาแผ่นกระเบื้องซีเมนต์จากเส้นใยทะลายปาล์ม
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่
 6. แผ่นผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารจากใบสัก
 7. แผ่นบุผนังภายในที่ผลิตจากขี้เลื่อย
 8. เปลือกอาคารกรองแสงแดดปรับเปลี่ยนได้จากโครงสร้างรังผึ้ง
 9. การพัฒนาแผ่นกรองแสงจากรกมะขาม
 10. อิทธิพลของค่าความเปรียบต่างของแสงต่อการเกิดไมเกรน
 11. An appropriate glass double skin facade (DSF) for retrofitting buildings in Thailand
 12. อื่นๆ

 

ผลงานในคลังความรู้ดิจิตอล มก.Catalog
คำค้น “โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
  ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง
 1. การพัฒนาบล็อกปูนซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่
 2. แผ่นกรองแสงจากใยไผ่
 3. การพัฒนากะลาปาล์มบล็อกน้ำหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อกดินดิบด้านการรับแรงด้วยปูนขาวและเถ้าปาล์มน้ำมัน
 5. การพัฒนากะลาปาล์มบล็อกน้ำหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อกดินดิบด้านการรับแรงด้วยปูนขาวและเถ้าปาล์มน้ำมัน
 7. ต้นแบบคอนกรีตบล็อกเพื่อลดการสะสมความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ
 8. An Analysis of design strategies for climate-controlled residences in selected climates
 
 

ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ

Academic Search Ultimate

1.        

EXPERIMENTAL COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLAR CHIMNEY HOUSE PERFORMANCE WITH ENERGY SAVING HOUSE AND GENERAL HOUSE IN THAILAND

2.         An evaluation of the bioclimatic chart for choosing design strategies for a thermostatically -controlled residence in selected climates

Taylor and Francis Online

3.         Technical and economical assessment of energy-saving roof and wall construction in Thailand

ebscohost

4.         EXPERIMENTAL COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLAR CHIMNEY HOUSE PERFORMANCE WITH ENERGY SAVING HOUSE AND GENERAL HOUSE IN THAILAND

ฐานข้อมูลที่แนะนำ

-           Academic Search Ultimate

-           SCOPUS

-            Taylor & Francis eBooks

-           Science Direct eBooks