รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Taylor and Francis Thailand Quiz

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Taylor and Francis Thailand Quiz  
 

Congratulations! Here are the winners from Kasetsart University:

Prize Full name Email
Central Mall Gift Card (Worth ฿3000) Somchai Sompaisarnsilp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Starbucks gift card (worth ฿400 each) Sarunyaporn Cholitkul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Starbucks gift card (worth ฿400 each) Sunee Chatsiriyingyong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Starbucks gift card (worth ฿400 each) Suparat Chaipipat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Starbucks gift card (worth ฿400 each) Simathorn  Chanchai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อรับของรางวัลสามารถมารับได้ที่ห้องสมุด เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
  ** ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2561 **  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.