สำนักหอสมุดปิดบริการกรณีพิเศษ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

20181108 closed web LED th en

20181108 closed web LED th en

     สำนักหอสมุดปิดบริการกรณีพิเศษ ในวันจันทร์และอังคารที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

     กรุณาดูเวลาทำการตามปกติและการขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1 / 2561 ได้ ที่นี่