แนะนำฐานข้อมูล EBSCO

สำนักหอสมุดแนะนำฐานข้อมูล

  • EBSCO Open Dissertation

ฐานข้อมูลทดลองใช้ EBSCO Open Dissertation เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จากมหาวิทยาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1955 - ปัจจุบัน

                 ระยะเวลาใช้งาน : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562