คู่มือการใช้ฐานข้อมูลและบริการของสำนักหอสมุด
 
ฐานข้อมูล คู่มื หมายเหตุ
หลักการสืบค้น PDF          
2eBook Digital Library  PDF  
ABI/Inform Complete PDF PPT  
ACM Digital Library PDF / PPT   
ACS Publications PDF / PPT  
Acta Horticulturae  PDF  
AIP Journals PDF  
Annual Reviews (AR) PDF  
APS Journals PDF  
Audiobook Collection (EbscoHost)  PDF  
CAB Direct  PDF  
Digital Dissertations  PDF / PPT
Ebsco eBooks Collection - คู่มือการใช้ e-Book

- การอ่าน e-book แบบ Offline
- ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Digital Edition (เพื่ออ่านหนังสือแบบออฟไลน์ ไฟล์ .acsm)
Emerald Management Journals  PDF / PPT  
Gale Lingo PDF  - การใช้งานนอก มก.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)  PDF / PPT  
IET Inscpec Direct PDF  
ISI Web of Science  PDF / PPT  
Journal Link  PDF  
KU e-Thesis  PDF / ตัวอย่างการสืบค้น  
Library Press Display  PDF ตัวอย่างการสืบค้น  
National Geographic Virtual Library PDF - การใช้งานนอก มก.
News Center   Link  
Press Reader  Eng / Thai
 
ProQuest Agriculture Journals PDF  
Science Online  PDF  
SciFinder - คลิกเพื่อลงทะเบียน

- ขั้นตอนการลงทะเบียน

- คู่มือการใช้งาน
 
Scopus PDF  
Springer Link  PDF / PPT  
TDC (ThaiLIS Digital Collection) PDF  
TERC - Testing and Education Reference Center PDF  - การใช้งานนอก มก.
Wiley eJournals  PDF  
Worldcat Discovery  PDF / Video  


เอกสารแนะนำบริการของสำนักหอสมุด

 

บริการ คู่มือ หมายเหตุ
การจองหนังสือที่มีผู้ยืมออก PDF  
การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) PDF  
การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย PDF  
บริการขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ
(Worldshare Inter-Library Loan)
- PDF

-
Link
 
Endnote - คู่มือการใช้โปรแกรม EndnoteX7

-
 
คู่มือการใช้โปรแกรม EndnoteX8

- คู่มือการแก้ปัญหาเครื่องมือ Endnote ไม่ปรากฎใน Word
 
EndnoteWeb - คู่มือ  
Ezproxy (สืบค้นฐานข้อมูลเมืออยู่นอก มก.) - ขั้นตอนการใช้งาน EZproxy  
VPN PDF