เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (31 ก.ค. - 18 ธ.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงสอบปลายภาค (20 พ.ย.-18 ธ.ค. 2560)
   
20-26 พ.ย. 2560
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
27 พ.ย.-15 ธ.ค. 2560
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
16-18 ธ.ค. 2560
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์                 ปิดบริการ
หมายเหตุ  
23 ต.ค. 2560 ปิดบริการ  (วันปิยมหาราช)
26 ต.ค. 2560 ปิดบริการ (หยุดกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
 

==> วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2560