เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (31 ก.ค. - 18 ธ.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์แลวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
 

==> วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2560