เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (16 ม.ค. - 29 พ.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงสอบกลางภาค (6 มี.ค. - 26 มี.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00น.
   
ช่วงสอบปลายภาค  (1-25 พ.ค. 2560)
 
วันที่ 1-7 พ.ค. 2560
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
5 พ.ค. 2560 (วันฉัตรมงคล) 8.00-24.00 น.
   
วันที่ 8-25 พ.ค. 2560
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
26 พ.ค.  8.30 - 24.00 น.  (เฉพาะชั้น1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
27-28 พ.ค. 11.00-19.00 น.
29 พ.ค.  8.00-20.00 น.
   
** สำนักหอสมุดจะเปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้
10 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (เฉพาะอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
12 พ.ค. (วันพืชมงคล) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (เฉพาะอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา (30 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (12 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์ ปิดบริการ