เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (8 ม.ค. - 21 พ.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงสอบปลายภาค (23 เม.ย. -20 พ.ค. 2561)
23-29 เม.ย. 2561
จันทร์-ศุกร์ 08.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
30 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561 
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
   
หมายเหตุ:  
จันทร์-ศุกกร์ -หลัง 20.00 น. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต มก. ผู้มีบัตรนิสิตเท่านั้น และ
  -หลัง 24.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติเท่านั้น
   
เสาร์-อาทิตย์ -หลัง 19.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านและขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต มก. ผู้มีบัตรเท่านั้น
  -หลัง 24.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติเท่านั้น
   
19-20 พ.ค. 11.00-19.00 น.
21 พ.ค. 8.00-20.00 น.
 
ช่วงปิดภาคการศึกษา (22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์                 ปิดบริการ

==>วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2561