ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูล   Login เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่ายสำนักหอสมุด  

 
academic onefile 70  

Academic Onefile ฐานข้อมูลวารสารที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับผู้ใช้ยุค 4.0 ซึ่งในปัจจุบันเรามีจำนวนบทความภายในฐานอัพเดทล่าสุดกว่า 98,000,000 รายการ จากแหล่งข้อมูลวารสารชั้นนำทั่วโลกที่มากถึง 19,200 รายการ

ระยะเวลาทดลองใช้: ม.ค.-ก.ย. 2562

 

 
  Passport เป็นฐานข้อมูลออนไลน์การวิจัยตลาดทั่วโลก โดย Euromonitor บริษัทชั้นนำด้านข้อมูลการตลาด ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและผู้บริโภคทั่วโลก ช่วยผู้ใช้งานในการวิเคราะห์บริบทตลาดและระบุแนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลต่อธุรกิจทั่วโลก
--คู่มือการใช้--

ระยะเวลาทดลองใช้: 15 ส.ค.-19 ส.ค. 2562
 

 
sage business logo 45  

Sage Business Cases เป็นฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางด้านธุรกิจกว่า 2500 เคส จากวารสาร หนังสือออนไลน์ วิดีโอสตรีมมิ่ง และ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักพิมพ์ Sage ให้ข้อมูลเชิงวิชาการและเพิ่มโอกาสในการเปิดกว้างทางการค้นข้อมูล เหมาะสำหรับอาจารย์ นิสิต และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการประกอบการเรียนการสอนและทำวิจัย ข้อมูลทันสมัยและนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้

Sage Business Cases ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การตลาดและการวิจัยทางการตลาด, การจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร, ธุรกิจผู้ประกอบการ และธุรกิจขนาดเล็ก, การเงินและการบัญชี, จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความรู้, เศรษฐศาสตร์, กฎหมายธุรกิจ และประวัติธุรกิจ

**ข้อจำกัด *** ในช่วงการทดลองใช้สามารถ Download เคสทั้งหมดได้ 50 เคส เท่านั้น

ระยะเวลาทดลองใช้: 15 ส.ค.-19 พ.ย. 2562
 

 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 02942 8616 ต่อ 215, 123 e-mail: libspch @ku.ac.th หรือ lib_services @ku.ac.th