access english 50 Access English โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนกำหนด Username และ Password ได้ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560

britannica academic 2017 50 Britannica Academic, Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2560

eewoww EEWOWW เครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring Tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) การจัดรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Menuscript Formatting) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นิสิต สามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx   โดยการสมัครนั้นจะต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่น เช่น @gmail.com , @yahoo.com สมัครได้ จากนั้นนำ email ที่สมัคร และ password ที่ได้ไป login เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล สามารถทดลองใช้โปรแกรม Eewoww ได้ที่ http://eewoww.com

ระยะเวลาทดลองใช้:  15 ม.ค.–15 พ.ค. 2560

EntrepreneurialStudiesSource logo 50 Entrepreneurial Studies Source แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสือ ข้อมูลอ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) และวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vector TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของโลก)

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2560

  full text finder logo Full-Text Finder เครื่องมือตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ในฐานข้อมูลออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ หากวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebsco สามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้

ระยะเวลาทดลองใช้: ม.ค. 2559 - 

McGraw Hills

McGraw-Hill eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hills และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill จำนวน 95 ชื่อเรื่อง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 35 ชื่อเรื่อง 

ระยะเวลาทดลองใช้: 15 ม.ค.-15 พ.ค. 2560


Reaxys logo new


-
 Quick Reference Guide

- Video Tutorial
Reaxys เป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสิ่งพิมพ์ บทความวารสาร สิทธิบัตร สูตรเคมี Reaction Substance / Structure และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อการคัดเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์


ระยะเวลาทดลองใช้: 3 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560

Sci ref center Science Reference Center ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อได้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2560


**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร.  2942 8616 ต่อ 215, 123 e-mail: libspch @ku.ac.th หรือ lib_services @ku.ac.th