QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties

3-31 Aug 2020
Mon-Fri: 8.00 am-6.30 pm
Sat: 10.00 am-6.00 pm
Sun: Close
Official Holidays: Close

View all opening hours

C6F9A9E6 81DB 4E22 86E9 51832CA523CE

แว่นแก้วศรีนนทรี” คลังความรู้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ และข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระปรีชาสามารถ โครงการวิจัยและการพัฒนาในวิทยาการต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/sirindhorn

Books Recommendation

 • MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี

  MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี

 • อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

  อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

 • ทฤษฎีองค์การ : มิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การ (สำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน)

  ทฤษฎีองค์การ : มิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การ (สำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน)

 • ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • นักกล้าเรียน

  นักกล้าเรียน

 • ร่างกายรู้คำตอบ

  ร่างกายรู้คำตอบ

 • IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร

  IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร

 • การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร

  การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร

 • #ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูก ผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน

  #ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูก ผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน

News & Events

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คู่มือแนะนำบริการ

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website