QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties

3-31 Aug 2020
Mon-Fri: 8.00 am-6.30 pm
Sat: 10.00 am-6.00 pm
Sun: Close
Official Holidays: Close

View all opening hours

covid 19 apr 1

ศูนย์ทรัพยากรและข้อมูลเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ของ EBSCO

เข้าถึงเนื้อหาเชิงประจักษ์ ข้อมูลโรค และอ่านบล็อกล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ EBSCOได้ฟรี พร้อมทั้งลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลสำคัญจากภายนอก

เข้าชมข้อมูลได้ที่: https://more.ebsco.com/TH-COVID-19-ResourceCenter-1198988.html

Books Recommendation

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

 • คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน

  คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน

 • ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย

  ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย

 • การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี

  การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี

 • ก่อเกิด

  ก่อเกิด "อาชญากร" : เรือนจำ และผู้คนในสังคมตลาด

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 • การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล

  การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล

 • HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • โรคไบโพลาร์

  โรคไบโพลาร์

News & Events

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คู่มือแนะนำบริการ

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website